Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


SC Solaron Construct SRL, cu sediul social in Bucuresti, Strada Horia Macelariu, nr. 26, bl XX/7, sector 1, colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei notificari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi aceasta notificare cu atentie.

Utilizarea datelor personale
SC Solaron Construct SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:


a. in scopul prestarii serviciilor de vanzare de materiale si executie de lucrari;
b. in scopul intocmirii fiselor de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca pentru salariatii societatii;
c. in scopul respectarii obligatiilor legale;
d. in scop de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite;


Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 

 • consimtamantul dumneavoastra;
 • contractul individual de munca in cazul angajatilor societatilor, contractul de vanzare sau executie lucrari in cazul clientilor
 • o obligatie legala;
 • interesul legitim al societatii, pentru prevenirea platilor nejustificate si/sau a daunelor.

 

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • autoritati/societati financiare (ex. societati care emit tichete de masa/cadou, banci etc);
 • agentii de stat, guvernamentale sau asociatii, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
 • intermediarii implicati in administrarea contractelor dumneavoastra de asigurare

Pastrarea datelor personale Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie.


Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza conditiilor specificate in legea 677/2001 si in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016*, va puteti exercita oricare
dintre urmatoarele drepturi:

 

 • dreptul de acces la datele personale care va privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);
 • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (de ex. atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date);
 • dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor;
 • dreptul de a va opune prelucrarii;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior;

*Incepand cu data intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veti beneficia si va veti putea exercita suplimentar :

- Dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre SC Solaron Construct SRL pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul on-line;


- Dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastra;


- Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre SC Solaron Construct SRL a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand, totodata, numele dumneavoastra, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul dumneavoastra de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra.


Ne puteti contacta:
- Prin email - la adresa: solaron@solaron.ro
sau
- Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediului SC Solaron Construct SRL (la adresa mentionata anterior);
sau
- Telefonic - la numarul: 021 637 35 45