Consolidare si reparatii grinzi


Beneficiar: Centrul Sportiv si de Agrement Floreasca Lac

Proiectant: Proiect Bucuresti

Executant: MAR AND CONSTRUCT Bucuresti

Materiale folosite:

EG 01 / 02 / 04 - Mortar de subturnare

EC Feinmörtel- Mortar fin de reparatii

Galerie