Consolidare diafragme ansamblu de locuinte Uverturii


Beneficiar: Primaria sectorului 6

Proiectant: Proiect Bucuresti

Executant: S.C. de Constructii ERBASU

Materiale folosite:

EC Feinmörtel- Mortar fin de reparatii