Consolidare Spital Coltea


Beneficiar: Ministerul Sanatatii

Proiectant: Proiect Bucuresti

Executant: Alsicor Bucuresti

Materiale folosite:

EG-A Mortar de ancorare

Materiale relevante