Beton pentru reparatii prin turnare EuroGrout® PCC


  EuroGrout® PCC beton de turnare pentru reparații este un amestec uscat gata de utilizare din ciment de înaltă calitate (DIN 1164 / DIN EN 197), agregate de bazalt și cuarț (clasa de sensibilitate alcalină E1 – apariții inofensive) și adaosuri omologate pentru beton (DIN EN 934-4). 

Domenii de utilizare

Mortarele de subturnare EuroGrout® asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legatură puternică, într-un mod eficient și durabil. Este utilizat pentru îmbinările structurale care necesită rezistențe mari în special la solicitările statice.

De exemplu:

 • Turnarea unor volume mari, cu căldură de hidratare redusă
 • Pentru fundații de agregate care pot transmite încărcări dinamice mari (ex: turbine) 
 • Subturnarea aparatelor de reazem la poduri și a stâlpilor metalici, în structuri vechi de beton cu rezistență scăzută
 • Pentru repararea stâlpilor deteriorați de beton

     Proprietăţi

EuroGrout® PCC beton de turnare pentru reparații

 • După adăugarea apei de amestecare devine un mortar superfluid, cu creștere controlată de volum și este autonivelant.
 • Are o aderență foarte bună la elementele adiacente
 • Poate fi pus sub sarcină la 24 de ore de la turnare.
 • Este impermeabil la apă.
 • Este rezistent la îngheț, săruri de dezgheț, produse petroliere brute ori produse derivate ale acestora. 
 • Granulație 0 – 5 mm, pentru grosimi de turnare de la 20 la 200 mm.
 • Are conținut redus de crom conform Directivei 2001 / 53 / CE.
 • Nu este inflamabil, în conformitate cu DIN 4102/ EN 13501-1 materiale de construcții clasa A1 și, prin urmare, adecvat ca mortar de protecție împotriva incendiilor.
 

Materiale din aceeasi categorie

EuroGrout® Brandschutzmörtel este un amestec uscat gata de utilizare din ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), agregate natural rotunjite (EN 12620), și adaosuri omologate pentru beton. Mortarul EuroGrout® Brandschutzmörtel este testat în conformitate cu reglementările normei DIN EN 998, Partea 2.  

Granulație 0-1 mm.

Domenii de utilizare

Mortarul pentru protecție la foc EuroGrout® Brandschutzmörtel este utilizat pentru:

 • Ușile speciale de incendiu, cadre metalice, conducte de țeavă, conducte de ventilație și clapete pentru incendiu
 • Pentru separarea conductelor combustibile de cele necombustibile conform LAR (Directivă privind conductele)
 • Sigilarea deschiderilor în pereți
 • Umplerea rosturilor la construcțiile prefabricate
 • Umplerea îmbinărilor cap la cap și a celor portante la construcțiile prefabricate

Cu mortarul pentru protecție la foc EuroGrout® Brandschutzmörtel poate fi atinsă clasa de rezistență la foc F 90 (este necesară testarea componentelor).

 

Proprietăţi

EuroGrout® Brandschutzmörtel

 • Are creștere controlată de volum și nu prezintă contracții la uscare.
 • Asigură aderența bună și fermă a componentelor.
 • Are consistență plastică și este stabil chiar și la grosime mare.
 • Poate fi pus sub sarcină la 2 zile de la turnare.
 • Protejază pompele de mortar prin uzarea redusă a șnecului datorită agregatelor de cuarț rotunjite.
 • Nu este inflamabil, în conformitate cu DIN 4102/ EN 1350-1 materiale de construcții clasa A1 și, prin urmare, adecvat ca mortar de protecție împotriva incendiilor.
 • Corespunde grupului de mortare M10 (fost MG III) conform DIN EN 998, Partea 2.
 • Are conținut redus de crom 

Mortarele de subturnare EuroGrout® sunt amestecuri uscate de ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), agregate de cuarț natural rotunjite (EN 12620) și adaosuri omologate pentru beton. Mortarele de subturnare EuroGrout® sunt testate conform instrucțiunilor Directivei DAfStb.

Domenii de utilizare

Mortarele de subturnare EuroGrout® asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legatură puternică, într-un mod eficient și durabil.

De exemplu:

 • Subturnarea fundațiilor și suprastructurilor pentru turbine eoliene
 • Realizarea cuzineților pentru depozite cu deschideri mari
 • Fixarea ansamblurilor prefabricate în ingineria civilă, cum ar fi: canale și rigole, bazine de retenție, lifturi
 • Umplerea spațiilor libere rămase în jurul conductelor care traversează construcțiile din beton
 • Umplerea golurilor și închiderea ferestrelor practicate în beton
 • Subturnarea aparatelor de reazem la poduri și a stâlpilor metalici
 • Subturnarea plăcilor din beton și oțel.

Proprietăţi

Mortarele de subturnare EuroGrout®

 • Devin superfluide după adăugarea precisă a apei de amestecare, au aderență foarte bună la suport și sunt autonivelante.
 • Dezvoltă rezistențe ridicate, după o zi pot fi puse sub sarcină (conform tabel rezistențe).
 • Sunt rezistente la îngheț și la săruri de dezgheț.
 • Datorită agregatului rotund, este garantată o uzură mică a pompelor cu șnec atunci când materialul este prelucrat și pus în opera.
 • Nu sunt inflamabile, în conformitate cu DIN 4102/ EN 1350-1 materiale de construcții clasa A1 și, prin urmare, sunt adecvate ca mortare de protecție împotriva incendiilor.
 • Nu conțin cloruri și sunt impermeabile la apă.

Betoanele de subturnare EuroGrout® sunt amestecuri uscate de ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), agregate de cuarț natural rotunjite (EN 12620) și adaosuri omologate pentru beton. Betoanele de subturnare EuroGrout® sunt testate conform instrucțiunilor Directivei DAfStb.

Domenii de utilizare

Betoanele de subturnare EuroGrout® asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legatură puternică, într-un mod eficient și durabil.

Sunt utilizate pentru turnări în grosime mare și pentru umpleri de volume mai mari, cum ar fi:

 • Subturnarea rosturilor orizontale pentru preluarea șocurilor la construcțiile prefabricate din beton și la căile de rulare
 • Fixarea ansamblurilor prefabricate în ingineria civilă, cum ar fi: canale și rigole, bazine de retenție, lifturi
 • Umplerea spațiilor rămase libere în jurul conductelor care traversează construcțiile din beton
 • Umplerea golurilor și închiderea ferestrelor practicate în beton
 • Subturnarea aparatelor de reazem la poduri și a stâlpilor metalici
 • Subturnarea plăcilor din beton și oțel.

Proprietăţi

Betoanele de subturnare EuroGrout®

 • Devin betoane superfluide după adăugarea precisă a apei de amestecare, au aderență foarte bună la suport și sunt autonivelante.
 • Dezvoltă rezistențe inițiale și finale ridicate, cee ace permite punerea rapidă sub sarcină (conform tabel rezistențe).
 • Datorită agregatului rotund, este garantată o uzură mică a pompelor cu șnec atunci când materialul este prelucrat și pus în operă.
 • Au conținut redus de crom conform Directivei 2001/53/CE și sunt aprobate pentru structurile ce intră în contact cu apa potabilă.
 • Nu sunt inflamabile, în conformitate cu DIN 4102/ EN 1350-1 materiale de construcții clasa A1 și, prin urmare, sunt adecvate ca mortare de protecție împotriva incendiilor.
 • Au capacitate mare de curgere la un raport mic de A / C. 

Betoanele de subturnare EuroGrout® sunt amestecuri uscate de ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), cu conținut dispers de fibre metalice,  agregate de cuarț natural rotunjite (EN 12620) și adaosuri omologate pentru beton. Acestea nu prezintă contracție la uscare și dezvoltă rezistențe inițiale și finale mari.

Domenii de utilizare

Mortarele EuroGrout® Armiert sunt utilizate în situațiile când sunt așteptate solicitări mari la încovoiere, compresiune sau de forfecare.

De exemplu pentru:

 • Căi de rulare ale macaralelor portuare  
 • Subturnări la structuri din beton armat ce dezvoltă sarcini concentrate mari, cum sunt turnurile, podurile pe cabluri sau căile ferate montane
 • Subturnarea fundațiilor la turbinele eoliene
 • Structurile metalice la punctele de transbordare, supuse unor uzuri mari
 • Turnarea elementelor pentru care, din motive constructive, nu mai poate fi adaugată armatură
 • Turnarea zonelor cu armătură suplimentară

Proprietăţi

Mortarele EuroGrout® Armiert

 • Devin mortare superfluide după adăugarea precisă a apei de amestecare, au aderență foarte bună la suport și sunt autonivelante.
 • Dezvoltă rezistențe ridicate, și pot fi puse sub sarcină mare la 24 de ore de la turnare (conform tabel rezistențe).
 • Sunt rezistențe la îngheț și la săruri de dezgheț.
 • Fibrele metalice disperse măresc rezistența la impact și reduc gradul de microfisurare.
 • Nu sunt inflamabile, în conformitate cu DIN 4102/ EN 1350-1 materiale de construcții clasa A1 și, prin urmare, sunt adecvate ca mortare de protecție împotriva incendiilor.
 • Sunt impermeabile la apă și nu conțin cloruri.
 • Au conținut redus de crom 

EuroGrout® Ankermörtel este un amestec uscat, gata de utilizare, de ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), nisip cuarțos și adaosuri omologate pentru beton.

Granulație: 0 – 0,8 mm.

Domenii de utilizare

EuroGrout® Ankermörtel este utilizat pentru toate tipurile de fixări solicitate la smulgere:

 • Ancorări în munte, exploatări miniere și lucrări la tuneluri
 • Ancorări în carierele de piatră, ancorări în stâncă și pentru protecția versanților
 • Pentru monolitizarea îmbinărilor la elementele prefabricate din beton
 • Pentru ancorarea barelor de armătură de tip conectori montate ulterior
 • Pentru umplerea unor cavități / goluri

Proprietăţi

EuroGrout® Ankermörtel

 • Este ușor de pompat și nu prezintă contracții la uscare
 • Este rezistent la îngheț, săruri de dezgheț și uleiuri, de asemenea este impermeabil la apă și cloruri
 • Are conținut redus de crom conform Directivei 2001 / 53 / CE
 • Dezvoltă rezistențe inițiale și finale mari
 • Nu este inflamabile, în conformitate cu DIN 4102/ EN 1350-1 materiale de construcții clasa A1 și, prin urmare, este adecvat ca mortar de protecție împotriva incendiilor
 • Poate fi aplicat pe verticală, orizontală sau deasupra capului

Mortarele de subturnare cu întărire rapidă EuroGrout® Super sunt amestecuri uscate de ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), aggregate de cuarț natural rotunjite (EN 12620) și adaosuri omologate pentru beton. Având timpul de întărire scurt și rezistențe inițiale foarte mari, mortarele de subturnare cu întărire rapidă EuroGrout® Super sunt testate conform instrucțiunilor Directivei DAfStb.

Domenii de utilizare

Mortarele de subturnare EuroGrout® Super asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legatură puternică, într-un mod eficient și durabil. În mod particular acestea sunt utilizate la temperaturi scăzute sau când este necesară punerea sub sarcină în timp scurt.

De exemplu:

 • Subturnarea fundațiilor și a suprastructurilor pentru stâlpi metalici
 • Realizarea de cuzineți la depozitele de mare capacitate
 • Subturnarea tălpilor de utilaj
 • Umplerea spațiilor libere rămase în jurul conductelor care traversează construcțiile din beton
 • Umplerea golurilor și închiderea ferestrelor practicate în beton
 • Subturnarea aparatelor de reazem la poduri și a stâlpilor metalici
 • Subturnarea plăcilor din beton și oțel.
 • Subturnarea mașinilor și echipamentelor generatoare de vibrații mari, a rosturilor orizontale la construcțiile prefabricate din beton și a căilor de rulare

Proprietăţi

Mortarele de subturnare EuroGrout® Super

 • Devin superfluide după adăugarea precisă a apei de amestecare, au aderență foarte bună la suport și sunt autonivelante.
 • Dezvoltă rezistențe ridicate, și pot fi puse sub sarcină în timp scurt (conform tabel rezistențe).
 • Sunt rezistente la îngheț și la săruri de dezgheț.
 • Datorită agregatului rotund, este garantată o uzură mică a pompelor cu șnec atunci când materialul este prelucrat și pus în opera.
 • Nu sunt inflamabile

 

Betoanele de subturnare cu întărire rapidă EuroGrout® Super sunt amestecuri uscate de ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), aggregate de cuarț natural rotunjite (EN 12620) și adaosuri omologate pentru beton. Având timpul de întărire scurt și rezistențe inițiale foarte mari, betoanele de subturnare cu întărire rapidă EuroGrout® Super sunt testate conform instrucțiunilor Directivei DAfStb.

Domenii de utilizare

Betoanele de subturnare EuroGrout® Super asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legatură puternică, într-un mod eficient și durabil. În mod particular acestea sunt utilizate la temperaturi scăzute sau când este necesară punerea sub sarcină în timp scurt.

De exemplu:

 • Subturnarea fundațiilor și a suprastructurilor pentru stâlpi metalici
 • Realizarea de cuzineți la depozitele de mare capacitate
 • Subturnarea tălpilor de utilaj
 • Umplerea spațiilor libere rămase în jurul conductelor care traversează construcțiile din beton
 • Umplerea golurilor și închiderea ferestrelor practicate în beton
 • Subturnarea aparatelor de reazem la poduri și a stâlpilor metalici
 • Subturnarea plăcilor din beton și oțel.
 • Subturnarea mașinilor și echipamentelor generatoare de vibrații mari, a rosturilor orizontale la construcțiile prefabricate din beton și a căilor de rulare

Proprietăţi

Betoanele de subturnare EuroGrout® Super

 • Devin superfluide după adăugarea precisă a apei de amestecare, au aderență foarte bună la suport și sunt autonivelante.
 • Dezvoltă rezistențe ridicate, și pot fi puse sub sarcină în timp scurt (conform tabel rezistențe).
 • Sunt rezistente la îngheț și la săruri de dezgheț.
 • Datorită agregatului rotund, este garantată o uzură mică a pompelor cu șnec atunci când materialul este prelucrat și pus în opera.
 • Nu sunt inflamabile

EuroGrout® Verfüllbeton C40/50 este un amestec uscat gata de utilizare, cu întărire hidraulică, din ciment de înaltă calitate și agregate natural rotunjite (DIN EN 12620). Granulație 0 – 5 mm.

EuroGrout® Verfüllbeton C40/50 corespunde clasei de rezistență la compresiune C40/50, conform normelor DIN EN 206-1 / DIN 1045-2.

Domenii de utilizare

EuroGrout® Verfüllbeton C40/50  este utilizat pentru umplerea cavităților și golurilor.

De exemplu:

 • Umplerea golurilor în piatră și realizarea de bariere fonice ușoare
 • Umplerea golurilor fără cerințe de rezistență mare
 • Umplerea rosturilor sau a interstițiilor de legătură după betonare
 • Execuția lucrărilor ușoare din beton și beton armat
 • Umplerea volumelor mari, etc

Proprietăţi

EuroGrout® Verfüllbeton C40/50  

 • Are creștere controlată de volum
 • După adăugarea apei de amestecare devine un mortar superfluid
 • Aderă excelent la suport sau la betonul vechi
 • Poate fi pompat cu pompe de mortar uzuale, disponibile pe piață
 • Este rezistent la îngheț și produse petroliere brute
 • Este impermeabil la apă și nu conține cloruri
 • Are conținut redus de crom conform Directivei 2001 / 53 / CE

 EuroGrout® 05 Hochfest este un amestec uscat gata de utilizare din ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), agregate natural rotunjite (EN 12620), și adaosuri omologate pentru beton. Mortarul de mare rezistență EuroGrout® 05 Hochfest este testat conform instrucțiunilor Directivei DAfStb.  

Granulație 0-5 mm

Domenii de utilizare

Mortarul de subturnare EuroGrout® 05 Hochfest asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legatură puternică, într-un mod eficient și durabil. Este utilizat pentru îmbinările structurale care necesită rezistențe mari în special la solicitările statice.

De exemplu:

•           Fixarea ancorelor și subturnări la construcțiile de tip turn, cum ar fi turbine eoliene, catarge și stâlpi la halele cu deschidere mare

•           Fixarea ansamblurilor prefabricate în ingineria civilă, cum ar fi: canale și rigole, bazine de retenție, lifturi

•           Fixarea ancorelor pentru sistemele de macarale, telecabine sau a altor construcții care transmit sarcini concentrate mari

•           Subturnarea tălpilor de utilaje, fixarea ancorelor și a conectorilor metalici

•           Pentru depozite de agregate care pot transmite încărcări dinamice mari (ex: turbine)

•           Subturnarea aparatelor de reazem la poduri și a stâlpilor metalici

Proprietăţi

EuroGrout® 05 Hochfest

 • După adăugarea apei de amestecare devine un mortar superfluid, are aderență foarte bună la suport și este autonivelant.
 • Dezvoltă rezistențe mari, deteriorările din funcționare ale utilajelor și echipamentelor sunt reduse, iar timpii îndelungați de așteptare sunt eliminați.
 • Poate fi pus sub sarcină la 24 de ore de la turnare.
 • Este rezistent la îngheț, săruri de dezgheț, produse petroliere brute ori produse derivate ale acestora și este impermeabil la apă.
 • Granulație 0 – 4mm, pentru grosimi de turnare de la 20 la 125 mm.

 

Mortarele de subturnare EuroGrout® HS sunt amestecuri uscate, gata de utilizare, de ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), cu rezistență ridicată la sulfat,  agregate de cuarț natural rotunjite (EN 12620) și adaosuri omologate pentru beton. Mortarele de subturnare EuroGrout® HS sunt testate conform instrucțiunilor Directivei DAfStb.

Domenii de utilizare

Mortarele EuroGrout® HS asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legatură puternică, într-un mod eficient și durabil.

De exemplu pentru:

 • Turnarea componentelor în care se așteaptă un atac crescut de sulfat
 • Îmbinări de toate tipurile la construcțiile prefabricate
 • Îmbinarea elementelor prefabricate, bazine de retenție, lifturi
 • Fixarea conductelor la traversarea prin elemente de construcție din beton
 • Umplerea golurilor și a ferestrelor în beton 
 • Subturnarea piedestalilor la stâlpii din beton sau a aparatelor de reazem la poduri
 • Fixarea aparatelor de reazem și suportului pentru utilaje
 • Îmbinarea componentelor din stațiile de tratare a apelor reziduale

Proprietăţi

Mortarele EuroGrout® HS

 • Devin mortare superfluide după adăugarea precisă a apei de amestecare, au aderență foarte bună la suport, închid porii betonului și sunt autonivelante.
 • Dezvoltă rezistențe ridicate, și pot fi puse sub sarcină la 24 de ore de la turnare (conform tabel rezistențe).
 • Sunt foarte rezistente la sulfat.
 • Sunt rezistențe la îngheț și la săruri de dezgheț.
 • Datorită agregatului rotund, este garantată o uzură mică a pompelor cu șnec atunci când materialul este prelucrat și pus în operă.
 • Nu sunt inflamabile, în conformitate cu DIN 4102/ EN 1350-1 materiale de construcții clasa A1 și, prin urmare, sunt adecvate ca mortare de protecție împotriva incendiilor.
 • Sunt impermeabile la apă și nu conțin cloruri.

Betonul de subturnare EuroGrout® HS este un amestec uscat, gata de utilizare, de ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), cu rezistență ridicată la sulfat,  agregate de cuarț natural rotunjite (EN 12620) și adaosuri omologate pentru beton. Betonul de subturnare EuroGrout® HS este testat conform instrucțiunilor Directivei DAfStb.

Granulație: 0-8 mm

Domenii de utilizare

EuroGrout® HS asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legatură puternică, într-un mod eficient și durabil.

De exemplu pentru:

 • Turnarea componentelor în care se așteaptă un atac crescut de sulfat
 • Îmbinări de toate tipurile la construcțiile prefabricate
 • Îmbinarea elementelor prefabricate, bazine de retenție, lifturi
 • Fixarea conductelor la traversarea prin elemente de construcție din beton
 • Umplerea golurilor și a ferestrelor în beton 
 • Subturnarea piedestalilor la stâlpii din beton sau a aparatelor de reazem la poduri
 • Fixarea aparatelor de reazem și suportului pentru utilaje
 • Îmbinarea componentelor din stațiile de tratare a apelor reziduale

Proprietăţi

Betonul EuroGrout® HS

 • Devine superfluid după adăugarea precisă a apei de amestecare, are aderență foarte bună la suport, închide porii betonului și este autonivelante.
 • Dezvoltă rezistență ridicată și poate fi pus sub sarcină la 24 de ore de la turnare (conform tabel rezistențe).
 • Este foarte rezistent la sulfat.
 • Este rezistent la îngheț și la săruri de dezgheț.
 • Datorită agregatului rotund, este garantată o uzură mică a pompelor cu șnec atunci când materialul este prelucrat și pus în operă.
 • Nu este inflamabil, în conformitate cu DIN 4102/ EN 1350-1 materiale de construcții clasa A1 și, prin urmare, este adecvat pentru protecție împotriva incendiilor.
 • Este impermeabil la apă și nu conține cloruri.

EuroGrout® Hochfest este un amestec uscat gata de utilizare din ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), agregate natural rotunjite (EN 12620), și adaosuri omologate pentru beton. Mortarul cu mare rezistență EuroGrout® Hochfest este testat conform instrucțiunilor Directivei DAfStb.  

Granulație 0-4 mm.

Domenii de utilizare

Mortarul de subturnare EuroGrout® Hochfest asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legatură puternică, într-un mod eficient și durabil. Este utilizat pentru îmbinările structurale care necesită rezistențe mari în special la solicitările statice.

De exemplu:

 • Fixarea ancorelor și subturnări la construcțiile de tip turn, cum ar fi turbine eoliene, catarge și stâlpi la halele cu deschidere mare
 • Fixarea ansamblurilor prefabricate în ingineria civilă, cum ar fi: canale și rigole, bazine de retenție, lifturi
 • Fixarea ancorelor pentru sistemele de macarale, telecabine sau a altor construcții care transmit sarcini concentrate mari
 • Subturnarea tălpilor de utilaje, fixarea ancorelor și a conectorilor metalici
 • Pentru depozite de agregate care pot transmite încărcări dinamice mari (ex: turbine) 
 
 • Subturnarea aparatelor de reazem la poduri și a stâlpilor metalici

Proprietăţi

EuroGrout® Hochfest

 • După adăugarea apei de amestecare devine un mortar superfluid, are aderență foarte bună la suport și este autonivelant.
 • Dezvoltă rezistențe mari, deteriorările din funcționare ale utilajelor și echipamentelor sunt reduse, iar timpii îndelungați de așteptare sunt eliminați.
 • Poate fi pus sub sarcină la 24 de ore de la turnare.
 • Este rezistent la îngheț, săruri de dezgheț, produse petroliere brute ori produse derivate ale acestora și este impermeabil la apă.
 • Granulație 0 – 4mm, pentru grosimi de turnare de la 20 la 100 mm.

EuroGrout® Verfüllbeton este un amestec uscat gata de utilizare, cu întărire hidraulică, din ciment de înaltă calitate și agregate natural rotunjite (DIN EN 12620), granulație 0 – 5 mm.

EuroGrout® Verfüllbeton corespunde clasei de rezistență la compresiune C 30/37, conform normelor DIN EN 206-1 / DIN 1045-2.

Domenii de utilizare

EuroGrout® Verfüllbeton este utilizat pentru umplerea cavităților și golurilor. De exemplu:

 • Umplerea golurilor în piatră și realizarea de bariere fonice ușoare
 • Umplerea golurilor fără cerințe de rezistență mare
 • Umplerea rosturilor sau a interstițiilor de legătură după betonare
 • Execuția lucrărilor ușoare din beton și beton armat
 • Umplerea volumelor mari, etc

Proprietăţi

EuroGrout® Verfüllbeton

 • Are contracție scăzută
 • Aderă excelent la suport sau la betonul vechi
 • Poate fi pompat cu pompe de mortar uzuale, disponibile pe piață
 • Este rezistent la îngheț, săruri de dezgheț și produse petroliere brute
 • Este impermeabil la apă și nu conține cloruri
 • Are conținut redus de crom conform Directivei 2001 / 53 / CE
 • Dezvoltă o căldură de hidratare redusă

EuroHarz® EP 21 FM este un produs pe bază de rășină epoxidică, bicomponent, fără solvenți, cu material de umplutură, pigmentat.

Granulație: 0 – 0,4 mm

Domenii de utilizare

EuroHarz® EP 21 FM este potrivit în special pentru turnări la montarea unor componente, în cazul care există cerințe ridicate de rezistență chimică sau de rezistență la impact.

 • Pentru fixarea utilajelor în industria chimică
 • Pentru fixarea macaralelor în industria siderurgică, în porturi, în centre logistice
 • Pentru fixarea sistemelor de transport în sectorul apelor uzate
 • Pentru montarea componentelor de pompe și compresoare

Proprietăţi

EuroHarz® EP 21 FM

 • Se caracterizează printr-un grad mare de duritate și o mare rezistență la abraziune
 • Are o curgere lentă și este autonivelant
 • În stare întărită, este rezistent la apă, apă de mare, ape uzate și săruri de dezgheț, la numeroase alcalii, acizi diluați, la o varietate de solvență, uleiuri, grăsimi și o varietate de medii chimice. Pentru cazuri particulare, solicitați tabelul de rezistențe chimice
 • Are o aderență foarte bună la componente din oțel galvanizat și metale neferoase
 • Are effect de amortizare a vibrațiilor
 • Este furnizat în varianta standard RAL 7032, gri
 • La cerere, se poate furniza și în alte variante de culori

Topolit® Fix Plast  este un amestec uscat, pe bază de ciment, fără contracții, cu timpi de punere în operă şi de priză foarte scurţi.

Topolit® Fix Plast îndeplinește cerințele unui mortar de tip WW, cu adaos de polimeri, conform DIN 19573, Tabelul 12, mortar pentru construcții noi și renovarea sistemelor de canal.

Granulație: 0 –1 mm și 0 – 4 mm

 

Domenii de utilizare

Topolit® Fix Plast se folosește pentru:

 • Pentru chituirea rosturilor elementelor, care necesită o încărcare imediată
 • În special chituirea zonelor din cadrul gurii de vizitare
 • Nivelarea cadrelor în jurul gurii de vizitare, dacă nu pot fi turnate
 • Pentru montarea panourilor și jgheaburi

 

Proprietăţi

 • Poate fi pus în operă cu mistria
 • Nu are contracții, iar după o scurtă perioadă de timp atinge rezistențe semnificative
 • Poate fi procesat de la o temperatură de + 1°C
 • Este rezistent la îngheț, dezgheț, rezistent la sulfat
 • este rezistent la acizi și alcalini de la pH 4,0 la 11,0 pe termen scurt de la 2,0 la 12
 • impermeabil la apă și nu conține cloruri
 • este disponibil în două dimensiuni ale granulației diferite:

Topolit® Fix Plast 01 de granulație 0 – 1mm, cu o înălțime de instalare max. 30mm

Topolit® Fix Plast 04 de granulație 0 – 4mm, cu o înălțime de instalare max. 80mm

 

conținut scăzut de crom

Topolit® Blitz este un amestec uscat, pe bază de ciment, gata de utilizare, cu un timp foarte scurt de prelucrare și priză rapidă.

Granulație: 0 – 0,5 mm.

 

Domenii de utilizare

Topolit® Blitz este utilizat pentru instalarea rapidă a ancorelor de toate tipurile în beton și zidărie. De asemenea, este potrivit pentru umplerea fisurilor, găurilor etc. și pentru fixarea componentelor integrate.

 

Proprietăţi

 • Atinge rezistențe după doar o oră, ceea ce permite o asamplare imediată
 • Nu conține cloruri, nu provoacă eflorescență sau coroziune pieselor metalice
 • Este impermeabil la apă
 • Este rezistent la sulfat, ulei și procesul de îngheț- dezgheț
 • Produs disponibil în două variante în funcție de timpul de priză (vezi mai jos)
 • conținut scăzut de crom, conform Directivei 2003/ 53/ CE

 

Topolit® Blitz este disponibil în două variante:

Topolit® Blitz 3, cu o durată de priză de 3 minute

Topolit® Blitz 10, cu o durată de prizăde 10 minute 

PC® 5801  este un mortar epoxidic tricomponent.

2. Domeniu de aplicare

PC® 5801 este un mortar autonivelant, usor de aplicat.

PC® 5801 este utilizat pentru:

 • acoperire fisuri orizontale in beton
 • ancorări buloane, ancore si elemente metalice in beton.
 • subturnări la fundații echipamente și mașini, căi ferate si căi de rulare macarale.
 • Reparații dale orizontale de beton

Topolit® MVM este un mortar gata de întrebuinţare, pe bază de ciment, cu granulaţie 0-4 mm.

 

Proprietăţi

 • atinge, după scurt timp, rezistenţe care permit trecerea la lucrări de montare;
 • poate fi prelucrat până la temperaturi de +10C;
 • este impermeabil la apă;
 • are capacitate ridicată de curgere şi umple orice spaţiu, fiind autonivelant;
 • rezistent la atac sulfatic;
 • este rezistent la îngheţ şi săruri de dezgheţ;
 • este recomandat pentru înălţimi de subturnare de 20-120 mm.

 

Domenii de utilizare

Este recomandat pentru toate montajele care necesită o priză rapidă, de exemplu la:

fixarea stâlpilor, pilonilor de gard, taracurilor, bolarzilor (naval).