Publicat la: 13.10.2016

IMPERMEABILIZAREA BETONULUI ÎN MOD EFICIENT, SIMPLU ȘI DURABIL


Solaron Construct a participat la Conferinta Internationala Eco-Impuls 2016, care s-a desfasurat in perioada 29-30 septembrie la Timisoara.

Cu ocazia acestei participari a fost publicat un articol despre impermeabilizarea decantoarelor in Revista AQUADEMICA, pe care va invitam sa il cititi mai jos:

Stațiile de tratare apă din Romania, odată cu trecerea timpului vor trebui să treacă prin diverse procese de reparații curente sau capitale pentru asigurarea către utilizatorul final a unei ape conforme cu standardele în vigoare.

Construcțiile exterioare de tip decantor, de cele mai mari dimensiuni în cadrul stațiilor de epurare sunt afectate în decursul timpului de mediul exterior cât și de apa înmagazinată aproape în permanență în ele, conducând inevitabil la degradări care afectează buna  funcționare a acestor instalații.

Ca orice construcție din beton care intră în contact cu apa, decantoarele trebuie să fie corespunzător impermeabilizate astfel încât betonul din structură să fie protejat de acțiunea nefavorabilă a apei.

La Voila, unul dintre decantoarele de apă din cadrul stației de epurare a fost impermeabilizat cu produsul belgian PC® Cristal Concentrate al producătorului Tradecc NV. Procedeul a fost pus în practică după ce mai multe soluții de etanșare au fost încercate pentru a stopa exfiltrațiile de apă prin pereții structurii din beton și care într-un final nu au dat rezultatele dorite. Din construcție acest decantor circular a fost prevăzut cu un strat de tencuială cu proprietăți hidrofuge de cca. 2 cm grosime, la interior. Vechimea decantorului și exploatarea permanentă a acestuia au condus inevitabil la deterioararea acestei tencuieli prin pierderea capacității de etanșare și s-a ajuns în timp la exfiltrații de apă serioase, care au afectat foarte mult suprafața exterioară. Exfolieri de beton și armătură vizibilă au apărut în condițiile unei umidități excesive a exteriorului decantorului. Din acest motiv, exploatarea a fost sistată la un moment dat pentru identificarea și stoparea exfiltrațiilor, intervenții efectuate la interior.

Înaintea aplicării soluției PC® Cristal Concentrate de impermeabilizare s-a încercat, nu cu mult timp înainte, etanșarea fisurilor vizibile din interiorul decantorului, în ideea în care acestea reprezentau unica sursă de pătrundere a apei în structura din beton. S-a folosit un sistem de rășini epoxidice cu care s-au colmatat fisurile, deschise în prealabil mecanic, soluție care nu a dat rezultatele dorite, problema exfitrațiilor dovedindu-se una mult mai complexă. La inspectarea suprafețelor nu s-a putut observa o situație precară a suportului (tencuielii hidrofuge) cu excepția unor zone în care erau vizibile unele segregări izolate și de mici dimensiuni. Pentru indentificarea corectă a defectelor, de altfel ascunse, s-a procedat la verificarea prin ciocănire a întregii suprafețe pentru eventuale desprinderi ale tencuielii față de betonul pereților, după care s-a hidrosablat cu jet de apă sub presiune (500 bari) întreaga tencuială, pentru curățarea și asperizarea acesteia.

Pe toată circumferința interioară a decantorului s-au identificat multe zone în care tencuiala era efectiv desprinsă, fără aderență față de peretele din beton (toate aceste zone au fost decopertate), iar în altă situație hidrosablarea a lăsat în urmă un aspect foarte poros al restului suprafeței. Pe alocuri, datorită vechimii și acțiunii constante a apei în exploatare, multe alte zone restrânse au fost cu ușurință îndepărtate prin spălare până la beton, datorită caracterului friabil căpătat în timp.        

În acest fel, s-au pus în evidență alte defecte care nu puteau fi remarcate anterior odată cu intervenția la care s-a folosit rășinile epoxidice. Produsul special PC® Cristal Concentrate folosit pentru impermeabilizarea osmotică propriu-zisă a decantorului este – un produs pe bază de ciment și substanțe speciale care acționează în profunzimea betonului prin cristalizare internă. Acționează în prezența apei, ori de câte ori intră în contact cu apa, produsul se activează și își continuă procesul de închidere a porilor betonului. Acest produs are totodată capacitatea de a închide fisuri în suportul care se impermeabilizează, cu deschidere mai mică de 0,3 mm. Este un produs avizat pentru utilizare în contact cu apa potabilă, condiție absolut necesară pentru intervențiile din decantoare.  

PC® Cristal Concentrate este un tratament deosebit de eficient pentru straturile suport din beton care se doresc a fi impermeabilizate, acesta nu funcționează ca o peliculă etanșă la suprafața betonului ci pătrunde în masa acestuia, la adâncimi de până la 10 cm. Orice deteriorare la suprafață a betonului tratat nu afectează eficacitatea impermeabilizării în continuare.   În cazul decantorului de la Voila, s-a adoptat refacerea continuității tencuielii hidrofuge și apoi impermeabilizarea totală a acesteia cu două straturi de PC® Cristal Concentrate. Soluția reparațiilor locale a zonelor decopertate nu garanta pe moment reușita unei impermeabilizări totale; acest lucru mai ales pentru faptul că odată aplicat pe reparații, existau totuși planuri de separație între materiale, astfel aceste zone deveneau zone slabe pentru etanșare, iar intervențiile epoxidice la fisurile tratate anterior nu garantau acțiunea produsului PC® Cristal Concentrate în imediata apropiere a acestora, deoarece rășina epoxidică nu este compatibilă cu acest produs.  

Reprofilarea zonelor de tencuială decopertată s-a realizat cu mortarul german de reparații EuroCret® 20HD, un mortar special care se remarcă prin aderența foarte bună la suport, cu rezistențe inițiale și finale mari, armat dispers cu fibre contra microfisurării.   Acesta s-a aplicat pe zonele desfăcute nu înainte de a se aplica un strat de siguranță de PC® Cristal Concentrate pe betonul suport, în spatele reparațiilor.  

Necesitatea reparațiilor a fost absolut necesară pentru ca în varianta aceasta de reparare locală a interiorului decantorului, să fie asigurat un suport continuu, nefisurat și fără desprinderi. Toate aceste condiții sunt esențiale pentru efectul dorit de la produsul de impermeabilizare PC® Cristal Concentrate.  

După aplicarea PC® Cristal Concentrate, în cele două straturi, pe întreaga suprafață interioară a decantorului, după reparații și apoi umplerea decantorului cu apă s-a constatat că nu mai există nici o exfiltrație pe exteriorul decantorului. Produsul în contact cu apa s-a activat și a închis porii suportului tratat. Până în prezent, în decurs de cca. 5 luni de zile de la terminarea lucrărilor s-a monitorizat periodic rezultatul impermeabilizării decantorului, iar concluziile sunt foarte bune.