IMPERMEABILIZAREA BETONULUI ÎN MOD EFICIENT, SIMPLU ȘI DURABIL

Solaron Construct a participat la Conferinta Internationala Eco-Impuls 2016, care s-a

desfasurat in perioada 29-30 septembrie la Timisoara.

Cu ocazia acestei participari a fost publicat un articol despre impermeabilizarea

decantoarelor in Revista AQUADEMICA, pe care va invitam sa il cititi mai jos:

Stațiile de tratare apă din Romania, odată cu trecerea timpului vor trebui să treacă

prin diverse procese de reparații curente sau capitale pentru asigurarea către

utilizatorul final a unei ape conforme cu standardele în vigoare.

Construcțiile exterioare de tip decantor, de cele mai mari dimensiuni în cadrul

stațiilor de epurare sunt afectate în decursul timpului de mediul exterior cât și

de apa înmagazinată aproape în permanență în ele, conducând inevitabil la

degradări care afectează buna  funcționare a acestor instalații.

Ca orice construcție din beton care intră în contact cu apa, decantoarele trebuie

să fie corespunzător impermeabilizate astfel încât betonul din structură să fie

protejat de acțiunea nefavorabilă a apei.

La Voila, unul dintre decantoarele

de apă din cadrul stației de epurare

a fost impermeabilizat cu produsul

belgian PC® Cristal Concentrate al

producătorului Tradecc NV.

Procedeul a fost pus în practică după

ce mai multe soluții de etanșare

au fost încercate pentru a stopa

exfiltrațiile de apă prin pereții

structurii din beton și care într-un final nu au dat rezultatele dorite.

Din construcție acest decantor circular a fost prevăzut cu un strat de tencuială cu

proprietăți hidrofuge de cca. 2 cm grosime, la interior. Vechimea decantorului și

exploatarea permanentă a acestuia au condus inevitabil la deterioararea acestei

tencuieli prin pierderea capacității de etanșare și s-a ajuns în timp la exfiltrații de

apă serioase, care au afectat foarte mult suprafața exterioară. Exfolieri de beton

și armătură vizibilă au apărut în condițiile unei umidități excesive a exteriorului

decantorului. Din acest motiv, exploatarea a fost sistată la un moment dat pentru

identificarea și stoparea exfiltrațiilor, intervenții efectuate la interior.

Înaintea aplicării soluției PC® Cristal Concentrate de impermeabilizare s-a

încercat, nu cu mult timp înainte, etanșarea fisurilor vizibile din interiorul

decantorului, în ideea în care acestea reprezentau unica sursă de pătrundere a

apei în structura din beton. S-a folosit un sistem de rășini epoxidice cu care s-au

colmatat fisurile, deschise în prealabil mecanic, soluție care nu a dat rezultatele

dorite, problema exfitrațiilor dovedindu-se una mult mai complexă.

La inspectarea suprafețelor nu s-a putut observa o situație precară a suportului

(tencuielii hidrofuge) cu excepția unor zone în care erau vizibile unele segregări

izolate și de mici dimensiuni.

Pentru indentificarea corectă a defectelor, de altfel ascunse, s-a procedat la

verificarea prin ciocănire a întregii suprafețe pentru eventuale desprinderi ale

tencuielii față de betonul pereților, după care s-a hidrosablat cu jet de apă sub

presiune (500 bari) întreaga tencuială, pentru curățarea și asperizarea acesteia.

Pe toată circumferința interioară a decantorului s-au identificat multe zone în

care tencuiala era efectiv desprinsă, fără aderență față de peretele din beton

(toate aceste zone au fost decopertate), iar în altă situație hidrosablarea a lăsat

în urmă un aspect foarte poros al restului suprafeței. Pe alocuri, datorită

vechimii și acțiunii constante a apei în exploatare, multe alte zone restrânse

au fost cu ușurință îndepărtate prin spălare până la beton, datorită caracterului

friabil căpătat în timp.

               

În acest fel, s-au pus în evidență alte defecte care nu puteau fi remarcate

anterior odată cu intervenția la care s-a folosit rășinile epoxidice.
Produsul special PC® Cristal Concentrate folosit pentru impermeabilizarea

osmotică propriu-zisă a decantorului este – un produs pe bază de ciment

și substanțe speciale care acționează în profunzimea betonului prin

cristalizare internă. Acționează în prezența apei, ori de câte ori intră în

contact cu apa, produsul se activează și își continuă procesul de închidere

a porilor betonului. Acest produs are totodată capacitatea de a închide fisuri

în suportul care se impermeabilizează, cu deschidere mai mică de 0,3 mm.

Este un produs avizat pentru utilizare în contact cu apa potabilă, condiție

absolut necesară pentru intervențiile din decantoare.

 

PC® Cristal Concentrate este un tratament deosebit de eficient pentru

straturile suport din beton care se doresc a fi impermeabilizate, acesta

nu funcționează ca o peliculă etanșă la suprafața betonului ci pătrunde

în masa acestuia, la adâncimi de până la 10 cm. Orice deteriorare la

suprafață a betonului tratat nu afectează eficacitatea impermeabilizării

în continuare.

 

În cazul decantorului de la Voila, s-a adoptat refacerea continuității tencuielii

hidrofuge și apoi impermeabilizarea totală a acesteia cu două straturi de

PC® Cristal Concentrate. Soluția reparațiilor locale a zonelor decopertate

nu garanta pe moment reușita unei impermeabilizări totale; acest lucru mai

ales pentru faptul că odată aplicat pe reparații, existau totuși planuri de separație

între materiale, astfel aceste zone deveneau zone slabe pentru etanșare,

iar intervențiile epoxidice la fisurile tratate anterior nu garantau acțiunea

produsului PC® Cristal Concentrate în imediata apropiere a acestora, deoarece

rășina epoxidică nu este compatibilă cu acest produs.

 

Reprofilarea zonelor de tencuială decopertată s-a realizat cu mortarul german

de reparații EuroCret® 20HD, un mortar special care se remarcă prin aderența

foarte bună la suport, cu rezistențe inițiale și finale mari, armat dispers cu fibre

contra microfisurării.

 

Acesta s-a aplicat pe zonele desfăcute nu înainte de a se aplica un strat de siguranță

de PC® Cristal Concentrate pe betonul suport, în spatele reparațiilor.

       

Necesitatea reparațiilor a fost absolut necesară pentru ca în varianta aceasta de

reparare locală a interiorului decantorului, să fie asigurat un suport continuu,

nefisurat și fără desprinderi. Toate aceste condiții sunt esențiale pentru efectul

dorit de la produsul de impermeabilizare PC® Cristal Concentrate.

 

După aplicarea PC® Cristal Concentrate, în cele două straturi, pe întreaga

suprafață interioară a decantorului, după reparații și apoi umplerea decantorului

cu apă s-a constatat că nu mai există nici o exfiltrație pe exteriorul decantorului.

Produsul în contact cu apa s-a activat și a închis porii suportului tratat.

Până în prezent, în decurs de cca. 5 luni de zile de la terminarea lucrărilor s-a

monitorizat periodic rezultatul impermeabilizării decantorului, iar concluziile

sunt foarte bune.