Solaron Construct angajeaza

SECRETARĂ (vorbitoare de limba germană)

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Traducerea corespondenţei cu partenerii străini şi materialele informative primite de la aceştia (mape de prezentare, fişe de produs, cataloage, etc.), răspunzând de calitatea acestor traduceri;
 • Întocmirea şi gestionarea corespondenţei curente (email, fax, scrisori);
 • Întocmirea şi gestionarea corespondenţei de import (lansare comandă către furnizori, căutare transport, urmărirea comenzii/transportului până la ajungerea la destinaţie);
 • Realizarea de mailing-uri periodice (sărbatori) sau de informare (prin fax, e-mail, poştă);
 • Imprimarea/fotocopierea cataloagelor, materialelor promoţionale etc;
 • Gestionarea aprovizionării cu materiale consumabile, birotică;
 • Direcţionarea şi ţinerea evidenţei convorbirilor telefonice;
 • Îndosarierea corespondenţei;
 • Convocarea participanţilor la şedinţe;

Cerinte:

 • Minim studii medii
 • Limba germană (foarte bine, scris si vorbit)
 • Cunoaşterea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • Abilităţi foarte bune de comunicare în scris şi oral
 • Rigoare, seriozitate şi ţinută decentă
 • Disponibilitate pentru deplăsări externe (interpretariat pentru directorul general)
 • Cunoştinţe de alte limbi străine: engleză/franceză (constituie avantaj)
 • Experienţă în domeniu (constituie avantaj)

Oferta (bonusuri, beneficii):

 • Salariul se va stabili la interviu, funcţie de competenţe şi abilităţi
 • Bonuri de masă
 • Asigurare medicală

Va rugăm transmiteţi CV-ul dumneavoastră la e-mail: solaron@solaron.ro sau la fax: 021 637 35 45