12-13 octombrie 2018 – Busteni – a XXII-a Conferinta Nationala cu participare Internationala “Durabilitatea constructiilor – problema de importanta nationala”

Multiple probleme au fost supuse atentiei participantilor, membrii CNCISC prezentand numeroase lucrari unde profesionalismul inginerilor si calitatea materialelor folosite au facut o mare diferenta in durabilitatea constructiilor.
Directorul Servland, domnul Gheorghe Pascariu in parteneriat cu Inginerii Solaron au redactat si prezentat articolul PODURI DUNARENE – ARC PESTE TIMP – MARTURII ALE GENIULUI INGINERIEI ROMANESTI, pe care va invitam sa-l parcurgeti in continuare.

PODURI DUNĂRENE – ARC PESTE TIMP
MĂRTURII ALE GENIULUI INGINERIEI ROMÂNEȘTI

Ing. Gheorghe Pascariu

REZUMAT: Podurile proiectate și construite la Fetești – Cernavodă de Anghel Saligny, ca și noile poduri dunărene reprezintă, per ansamblu, un complex de lucrări deosebite care se înscrie, atât din punct de vedere al concepției, al arhitecturii, cât și al tehnologiilor folosite, printre cele mai remarcabile realizări mondiale în domeniul podurilor combinate. Lucrarea prezintă principalele aspecte privind etapele și procedeele relevante ale lucrărilor de reparații ale infrastructurii celor două complexe de poduri dunărene.

ABSTRACT: Anghel Saligny’s designed and built bridges frim Fetești – Cernavodă, as well as the new Danube bridges, represent, as a whole, a complex of special works, both in terms of conception, architecture and of technologies used, among the most remarkable global achievements in building combined bridges. The paper presents the main aspects of the relevant stages and procedures of repair works of the infrastructure of the two complexes of Danube bridges.

CUVINTE CHEIE: reabilitare poduri / reparare beton / impermeabilizări

Podul de la Cernavodă, dublat astăzi de un sistem de poduri combinate, construit tot de ingineri români, rămâne cel mai important simbol al ingineriei românești din perioada de început, examenul său de maturitate, trecând cu brio testul timpului.
Legătura feroviară dintre Feteşti şi Cernavodă are o lungime de 21 km şi cuprinde podurile peste Braţul Borcea şi peste Dunăre. Interesant este faptul că, în acest moment, traversarea Dunării se face pe un complex de două poduri construite la mai mult de 100 de ani distanță.
Primul complex este opera lui Anghel Saligny, un remarcabil inginer constructor, unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și construcția podurilor și silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, unul dintre întemeietorii ingineriei românești.
Realizarea sa cea mai importantă o reprezintă proiectarea, în anul 1888 și construcția, între anii 1890 și 1895, podurilor peste Braţul Borcea şi peste Dunăre. Podul peste Dunăre are o deschidere centrală de 190 metri şi alte 4 deschideri de 140 metri, alături de un viaduct cu 15 deschideri de 60 metri. Podul se află la 30 m peste nivelul apelor mari ale Dunării, pentru a permite trecerea vaselor cu cele mai mari catarge. Podul peste Borcea cuprinde 3 deschideri de câte 140 metri şi un viaduct cu 11 deschideri a câte 50 metri. În Insula Borcea, care în acea vreme constituia o baltă, pe care o traversa un tronson de 14 km al căii ferate, s-a mai realizat un viaduct cu 34 deschideri a câte 42 metri. Cu rampele de acces, cei 4087,95 metri de poduri formau, la acea vreme, cel mai lung complex de poduri construit în România şi al treilea ca lungime din lume. Deschiderea centrală de 190 m era cea mai mare din Europa continentală.
Mult mai târziu, la începutul anilor 1980, regimul comunist din acea perioadă a încercat să depăşească inovatoarea construcţie a lui Anghel Saligny, aprobând construcţia a două noi poduri peste Dunăre, unul la Feteşti, iar celălalt la Cernavodă. Ele au fost realizate în aproximativ 10 ani şi inaugurate în aceeaşi perioadă în care s-a deschis Canalul Dunăre – Marea Neagră.
Podul nou peste braţul Borcea (Feteşti) al fluviului Dunărea între Feteşti şi Ovidiu a intrat în exploatare în anul 1986, are o lungime totală de 970 m, se află în aliniament şi pantă continuă spre Constanţa de 5,8‰ şi asigură o înălţime de navigaţie de cca. 12 m de la nivelul apelor medii.
Noul pod peste Dunăre (Cernavodă), situat între staţiile de cale ferată Dunărea şi Cernavodă a intrat în exploatare în anul 1987. Lungimea totală a podului este de 1584,00 m. Podul peste albia minoră a fost conceput şi realizat cu o structură combinată pentru cale ferată dublă şi câte două benzi de circulaţie auto situate în consolă, de ambele părţi ale structurii principale de rezistenţă, iar viaductele numai pentru susţinerea căii ferate duble.
Între anii 2014 și 2018 s-au efectuat ample lucrări de reabilitare a Podurilor Dunărene Fetești (Borcea) – Cernavodă. Deoarece lucrările complexe ce au avut loc la podurile noi de cale ferată au obstrucționat circulația feroviară, s-a impus devierea temporară a circulației trenurilor pe podurile vechi realizate de Anghel Saligny. Aceste poduri erau închise circulației feroviare și erau oarecum în conservare. Datorită acestui fapt, podurile lui Anghel Saligny au intrat în reparații și, după mulți ani de “amorțire”, pe ele avea să răsune iarăși glasul roților de tren.
Societatea S.C. SERVLAND S.R.L. a fost una dintre firmele de construcții ce au participat la reabilitarea complexului de poduri vechi și noi și s-a ocupat de lucrările de reparații la infrastructura podurilor.
În urma expertizării podurilor s-au depistat defecte la infrastructura podurilor vechi, respectiv la pilele și culeile viaductelor, precum și la pilele podului peste albia minoră, defecte reprezentate prin fisuri și crăpături ale mulurilor ce împodobesc cuzineții și ale banchetelor cuzineților, zone cu mortar degradat în rosturile zidăriei de moloane care îmbracă pilele și culeile. În unele zone, zidăria pilelor din albia minoră a fluviului era degradată prin spălarea liantului.
Defectele depistate la infrastructura podurilor noi, din beton armat, nu au fost de natură de a pune în pericol siguranța, stabilitatea și durabilitatea culeilor și pilelor, acestea datorându-se condițiilor de execuție sau mediului: știrbiri ale muchiilor, goluri și segregări, exfolieri, reacții de carbonatare, scurgeri de rugină din armătură pe suprafețele verticale ale pilelor și culeilor și pe suprafețele orizontale ale cuzineților și banchetelor cuzineților.
p2
Lucrările de intervenție la infrastructura podurilor au constat în:
 curățarea de depunerile de pământ şi murdărie a suprafeţelor văzute ale infrastructurii podului (pile, culei);
 curăţarea de praf, murdărie şi alte depuneri a cuzineţilor şi banchetelor cuzineţilor la pile şi culei, precum şi a zidurilor de gardă, zidurilor întoarse şi coronamentelor acestora;
 completarea și consolidarea zidăriilor portalelor podului, urmărindu-se conservarea aspectului (arhitecturii) original;
 umplerea/injectarea crăpăturilor şi fisurilor din corpurile portalelor cu materiale identice ca aspect pietrei din zidăriile portalelor;
 repararea și completarea, acolo unde au fost constatate lipsuri, la zidăria de moloane;
 curăţarea mortarului degradat sau care se desprindea cu uşurinţă, pe adâncimea de 25 cm, din rosturile dintre moloanele de zidărie care plachează elementele respective, şi umplerea lor cu mortar de ciment de calitate superioară, bine îndesat;
 repararea cu mortare speciale a defectelor de turnare la elementele de beton armat;
 impermeabilizarea suprafețelor văzute de beton la pile, culei, cuzineți.
Inginerii de la S.C. SERVLAND S.R.L., împreună cu specialiștii de la SOLARON CONSTRUCT, au venit cu solutii ingenioase și inteligente, prin aplicarea unor tehnologii și materiale moderne, utilizate la lucrări similare pe plan național și mondial.
Curățarea suprafețelor de beton de laptele de ciment sau părți neaderente s-a realizat prin hidrosablare sub presiune de 500 de bari. Pe suprafața betonului, curățată și saturată cu apă, s-a aplicat masa de șpaclu EuroCret® Unispachtel S, care este un mortar pe bază de ciment, cu aditivi și fibre, extrem de compact, cu aderență foarte bună. De asemenea, are rezistente mari la compresiune. Acesta s-a utilizat pentru repararea defectelor structurale ale elementelor din beton, precum și pentru rostuirea zidăriei din moloane de granit.
p5
Pentru injectarea fisurilor și crăpăturilor din zidăria de piatră, precum și pentru umplerea golurilor din spatele placajelor, s-au utilizat mortare de injecţie şi ancorare din gama EuroGrout®, care sunt amestecuri constante de ciment, aditivi avizaţi şi agregate cuarţoase cu o curbă granulometrică precis stabilită, cu proprietăți speciale:
 Creștere controlată de volum, care asigură o strânsă legătură între suprafaţa metalică cu care intră în contact şi suprafaţa de beton;
 Rezistențe la compresiune, tracţiune şi smulgere foarte mari;
 Aderență ridicată la suprafeţe din beton şi la suprafeţe metalice;
 Rezistență la înghet-dezgheț și la săruri de dezgheț.
În unele situații s-a impus completarea sau consolidarea unor elemente de beton sau zone degradate sau desprinse. Aceste lucrări s-au executat cu EuroCret® 20 HD, un mortar de reparații pe bază de ciment, armat dispers cu fibre, cu aderență și rezistență la compresiune ridicate, rezistent la uzură, uleiuri, la îngheț, pentru repararea elementelor din beton.
Pe suprafețele văzute de beton, verticale și orizontale, ce alcătuiesc infrastructura podurilor, s-a aplicat o vopsea cu rol de protecție și impermeabilizare. În acest scop s-a utilizat EuroCret® Color, o vopsea de protecție de înaltă calitate, cu putere mare de acoperire, gata de întrebuințare, cu bună aderență la stratul suport, stabilă la acțiunea razelor UV. EuroCret® Color a fost aplicat umed pe umed, peste mortarul EuroCret® 20 HD, ceea ce a împiedicat evaporarea timpurie a apei și posibilitatea apariției de microfisuri. Avantajul sistemului de aplicare umed pe umed este acela că sunt reduși timpii de execuție și implicit rezultă o optimizare a costurilor lucrării. De asemenea, acest tip de vopsea mai vine cu o serie de avantaje cum ar fi: acoperirea și închiderea fisurilor cu deschidere sub 0,1 mm, protejarea suprafeței împotriva influenței mediului înconjurator, stabilitatea la variațiile climatice, împiedicarea pătrunderii CO2 și SO2, utilizarea pe suprafețe noi, vechi sau reparate din beton sau oțel.
p8
O activitate foarte importantă în derularea lucrărilor la infrastructura podurilor a fost cea de montare-demontare a schelelor și eșafodajelor. Aceste lucrări, deloc simple, s-au executat de pe uscat sau de pe apă, de jos în sus sau de sus în jos, cu materiale de înaltă calitate și personal calificat. Datorită experienţei acumulată din numeroasele proiecte şi diversele domenii de aplicare, inginerii de la SERVLAND au gândit și optimizat un sistem complex de schele și eșafodaje, construcții speciale, flexibile, de pe care s-au executat toate lucrările de intervenții la infrastructură și, în acest mod, a fost dusă la bun sfârșit misiunea de reabilitare a podurilor.
Podurile dunărene, aceste minunate lucrări peste ape dar mai ales peste timp, rămân drept mărturii remarcabile ale ingineriei romanești și unele dintre cele mai fascinante obiective create de mâna omului.

A XXVIII-a Conferinta Nationala AICPS

Luna aceasta un reprezentant al societatii noastre a raspuns din nou pozitiv invitatie de a participa la a XXVIII-a Conferinta Nationala AICPS. Tema conferintei a fost “Statutul inginerului proiectant de structuri in cadrul legal actual si directii de actiune pentru AICPS”, o tema de interes pentru toti invitatii.
Conferinta s-a desfasurat in Cluj-Napoca.

Infratech 2018 Essen Germany

Solaron Construct Team was present again beside German partner
P&T Technische Mörtel at the Infratech Fair 2018 in Essen Germany

Solaron Construct Team was  present again beside German partner

P&T Technische Mörtel at the Infratech Fair 2018 in Essen Germany

Exhibitors presented new performant materials and modern technologies at the Fair that we also will bring them in Romania soon.

Thank you P&T Technische Mörtel.

Simpozion CNCisC – mai 2017

Solaron Construct a participat in calitate de membru si sponsor la intalnirea CNCisC din 11-13 mai care a avut loc la Caciulata si la vizita tehnica extrem de interesanta la hidrocentrala Ciunget.

Ii multumim si pe aceasta cale, colegului nostru, domnul inginer Constantin Flămânzeanu pentru organizarea ireprosabila  si felicitam colegi pentru prezentari.

 

Solaron Construct a participat la a XXI-a Conferinta Nationala – CNCISC

Solaron Construct a participat in calitate de membru la a XXI-a Conferinta

Nationala cu participare internationala Comportarea “in situ” a constructiilor,

care s-a desfasurat la Universitatea Petrol si Gaze in perioada 20-22 octombrie

2016.

Solaron Construct a participat in calitate de membru la a XXI-a Conferinta

Nationala cu participare internationala Comportarea “in situ” a constructiilor,

care s-a desfasurat la Universitatea Petrol si Gaze in perioada 20-22 octombrie

2016.

 
Au fost dezbatute teme interesante legate de comportarea in situ a constructiilor

si au fost vizitate obiective de interes, precum: Hipodromul Ploiesti, Palatul Culturii,

Pasajul denivelat cu sens giratoriu superior aflat la intersectia dintre DN 1B si

DJ 102 si manastirea Varbila.

 

IMPERMEABILIZAREA BETONULUI ÎN MOD EFICIENT, SIMPLU ȘI DURABIL

Solaron Construct a participat la Conferinta Internationala Eco-Impuls 2016, care s-a

desfasurat in perioada 29-30 septembrie la Timisoara.

Cu ocazia acestei participari a fost publicat un articol despre impermeabilizarea

decantoarelor in Revista AQUADEMICA, pe care va invitam sa il cititi mai jos:

Stațiile de tratare apă din Romania, odată cu trecerea timpului vor trebui să treacă

prin diverse procese de reparații curente sau capitale pentru asigurarea către

utilizatorul final a unei ape conforme cu standardele în vigoare.

Construcțiile exterioare de tip decantor, de cele mai mari dimensiuni în cadrul

stațiilor de epurare sunt afectate în decursul timpului de mediul exterior cât și

de apa înmagazinată aproape în permanență în ele, conducând inevitabil la

degradări care afectează buna  funcționare a acestor instalații.

Ca orice construcție din beton care intră în contact cu apa, decantoarele trebuie

să fie corespunzător impermeabilizate astfel încât betonul din structură să fie

protejat de acțiunea nefavorabilă a apei.

La Voila, unul dintre decantoarele

de apă din cadrul stației de epurare

a fost impermeabilizat cu produsul

belgian PC® Cristal Concentrate al

producătorului Tradecc NV.

Procedeul a fost pus în practică după

ce mai multe soluții de etanșare

au fost încercate pentru a stopa

exfiltrațiile de apă prin pereții

structurii din beton și care într-un final nu au dat rezultatele dorite.

Din construcție acest decantor circular a fost prevăzut cu un strat de tencuială cu

proprietăți hidrofuge de cca. 2 cm grosime, la interior. Vechimea decantorului și

exploatarea permanentă a acestuia au condus inevitabil la deterioararea acestei

tencuieli prin pierderea capacității de etanșare și s-a ajuns în timp la exfiltrații de

apă serioase, care au afectat foarte mult suprafața exterioară. Exfolieri de beton

și armătură vizibilă au apărut în condițiile unei umidități excesive a exteriorului

decantorului. Din acest motiv, exploatarea a fost sistată la un moment dat pentru

identificarea și stoparea exfiltrațiilor, intervenții efectuate la interior.

Înaintea aplicării soluției PC® Cristal Concentrate de impermeabilizare s-a

încercat, nu cu mult timp înainte, etanșarea fisurilor vizibile din interiorul

decantorului, în ideea în care acestea reprezentau unica sursă de pătrundere a

apei în structura din beton. S-a folosit un sistem de rășini epoxidice cu care s-au

colmatat fisurile, deschise în prealabil mecanic, soluție care nu a dat rezultatele

dorite, problema exfitrațiilor dovedindu-se una mult mai complexă.

La inspectarea suprafețelor nu s-a putut observa o situație precară a suportului

(tencuielii hidrofuge) cu excepția unor zone în care erau vizibile unele segregări

izolate și de mici dimensiuni.

Pentru indentificarea corectă a defectelor, de altfel ascunse, s-a procedat la

verificarea prin ciocănire a întregii suprafețe pentru eventuale desprinderi ale

tencuielii față de betonul pereților, după care s-a hidrosablat cu jet de apă sub

presiune (500 bari) întreaga tencuială, pentru curățarea și asperizarea acesteia.

Pe toată circumferința interioară a decantorului s-au identificat multe zone în

care tencuiala era efectiv desprinsă, fără aderență față de peretele din beton

(toate aceste zone au fost decopertate), iar în altă situație hidrosablarea a lăsat

în urmă un aspect foarte poros al restului suprafeței. Pe alocuri, datorită

vechimii și acțiunii constante a apei în exploatare, multe alte zone restrânse

au fost cu ușurință îndepărtate prin spălare până la beton, datorită caracterului

friabil căpătat în timp.

               

În acest fel, s-au pus în evidență alte defecte care nu puteau fi remarcate

anterior odată cu intervenția la care s-a folosit rășinile epoxidice.
Produsul special PC® Cristal Concentrate folosit pentru impermeabilizarea

osmotică propriu-zisă a decantorului este – un produs pe bază de ciment

și substanțe speciale care acționează în profunzimea betonului prin

cristalizare internă. Acționează în prezența apei, ori de câte ori intră în

contact cu apa, produsul se activează și își continuă procesul de închidere

a porilor betonului. Acest produs are totodată capacitatea de a închide fisuri

în suportul care se impermeabilizează, cu deschidere mai mică de 0,3 mm.

Este un produs avizat pentru utilizare în contact cu apa potabilă, condiție

absolut necesară pentru intervențiile din decantoare.

 

PC® Cristal Concentrate este un tratament deosebit de eficient pentru

straturile suport din beton care se doresc a fi impermeabilizate, acesta

nu funcționează ca o peliculă etanșă la suprafața betonului ci pătrunde

în masa acestuia, la adâncimi de până la 10 cm. Orice deteriorare la

suprafață a betonului tratat nu afectează eficacitatea impermeabilizării

în continuare.

 

În cazul decantorului de la Voila, s-a adoptat refacerea continuității tencuielii

hidrofuge și apoi impermeabilizarea totală a acesteia cu două straturi de

PC® Cristal Concentrate. Soluția reparațiilor locale a zonelor decopertate

nu garanta pe moment reușita unei impermeabilizări totale; acest lucru mai

ales pentru faptul că odată aplicat pe reparații, existau totuși planuri de separație

între materiale, astfel aceste zone deveneau zone slabe pentru etanșare,

iar intervențiile epoxidice la fisurile tratate anterior nu garantau acțiunea

produsului PC® Cristal Concentrate în imediata apropiere a acestora, deoarece

rășina epoxidică nu este compatibilă cu acest produs.

 

Reprofilarea zonelor de tencuială decopertată s-a realizat cu mortarul german

de reparații EuroCret® 20HD, un mortar special care se remarcă prin aderența

foarte bună la suport, cu rezistențe inițiale și finale mari, armat dispers cu fibre

contra microfisurării.

 

Acesta s-a aplicat pe zonele desfăcute nu înainte de a se aplica un strat de siguranță

de PC® Cristal Concentrate pe betonul suport, în spatele reparațiilor.

       

Necesitatea reparațiilor a fost absolut necesară pentru ca în varianta aceasta de

reparare locală a interiorului decantorului, să fie asigurat un suport continuu,

nefisurat și fără desprinderi. Toate aceste condiții sunt esențiale pentru efectul

dorit de la produsul de impermeabilizare PC® Cristal Concentrate.

 

După aplicarea PC® Cristal Concentrate, în cele două straturi, pe întreaga

suprafață interioară a decantorului, după reparații și apoi umplerea decantorului

cu apă s-a constatat că nu mai există nici o exfiltrație pe exteriorul decantorului.

Produsul în contact cu apa s-a activat și a închis porii suportului tratat.

Până în prezent, în decurs de cca. 5 luni de zile de la terminarea lucrărilor s-a

monitorizat periodic rezultatul impermeabilizării decantorului, iar concluziile

sunt foarte bune.